REGULAMIN

 • Opłata za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu /płatność gotówką lub kartą płatniczą/.
 • Pokoje wynajmowane są na doby.
 • Doba hotelowa trwa od godziny 1400 do 1000 po godzinie 1030 pobierana jest opłata za kolejną dobę według cennika obowiązującego w danym dniu.
 • Na miejscu pobierana jest opłata klimatyczna zgodnie ze stawką ustalona przez Urząd Gminy.
 • Osoby niebędące gośćmi (niezameldowani) nie mogą przebywa w obiekcie od godz. 22:00 do 7:00. W pozostałych godzinach mogą przebywać po uprzednim poinformowaniu recepcji.
 • Cisza nocna trwa od godziny 2200 – 600 /nie dotyczy sytuacji ,gdy w  ośrodku organizowany jest bankiet ,wesele ,itp./
 • Parking jest niestrzeżony.
 • Przy każdorazowym opuszczeniu pokoi klucze zostawiamy w recepcji.
 • Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju uszkodzenie lub
  zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub osób odwiedzających.
 • Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwolnionego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt.
 • W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 • Dokonując rezerwacji klient powinien wpłacić zaliczkę na konto bankowe lub w recepcji Ośrodka.
 • W razie nie wpłacenia zaliczki rezerwacja jest nieważna i ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsca.
 • Kwota zaliczkowana nie podlega zwrotowi i nie może być przekładana na inny termin bez zgody dyrekcji.
 • Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług obiektu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego Art.846-849.
 • Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mającą wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty nie zostały zgłoszone do depozytu.
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie można używać jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną niestanowiących wyposażenia.
 • Niestawienie się na podane godziny wydawania posiłków nie zobowiązuje do zwrotu gotówki (posiłek przepada).
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uzasadnienia powodu.
 • Wymiana pościeli w trakcie pobytu: koszt 10,00 zł.
 • Opłata za zwierzęta: koszt 20,00zł za dobę, psy obowiązkowo muszą posiadać aktualną książeczkę szczepienia, kaganiec oraz po ośrodku poruszać się na smyczy.

ZASADY ANULACJI REZERWACJI

 • Anulacja rezerwacji na 7 dni przed przyjazdem do hotelu – Gość zostaje obciążony 50% kwoty całkowitej rezerwacji,
 • Anulacja rezerwacji na 4 dni przed przyjazdem do hotelu – Gość zostaje obciążony 100% kwoty całkowitej rezerwacji,
 • W przypadku skrócenia rezerwacji w trakcie pobytu – Gość zostaje obciążony całkowitą kwotą dokonanej rezerwacji.
 • W przypadku niestawienia się Gościa/Gości i nie poinformowaniu hotelu, Gość/Goście zostanie/zostaną obciążony/obciążeni całkowitą kwotą rezerwacji.
Partnerzy
Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny SilesiaMiędzybrodzie Bialskie - eholiday